Prawo pracy 2019 – co zmieniło się w tym roku?

Jeżeli wskazać dziedzinę prawa, która najczęściej się zmienia, to bez wątpienia jest to prawo pracy. W ubiegłym roku kodeks pracy mający wpływ na miliony pracowników i pracodawców aktualizowano aż 6 razy. Wiele istotnych zmian obowiązuje też w 2019 roku. Oto one:

Dokumentacja pracownicza papierowa, a cyfrowa

Od 2019 roku akta osobowe można prowadzić w formie papierowej – jak dotychczas lub w formie elektronicznej. Zachętą dla pracodawcy do cyfryzacji, może być okres przechowywania dokumentacji pracowniczej – ulega on skróceniu z 50 do 10 lat.  O zmianie formy akt, pracodawca powinien powiadomić pracownika w ciągu 30 dni. Dotyczy to także byłych pracowników. Zatrudniony (lub były zatrudniony) powinien mieć możliwość odbioru papierowej teczki po  zeskanowaniu dokumentów. „Aż pięciokrotne skrócenie okresu archiwizacji dokumentacji cyfrowej w porównaniu do papierowej, to wyraźna korzyść dla pracodawców” – ocenia prawnik z Kancelaria radców prawnych Łódź.

Od 2019 roku prawo nakłada na pracodawców obowiązek wydzielenia dla każdego pracownika ewidencji dotyczącej czasu pracy, urlopów, przydziału odzieży roboczej. Wybór formy prezentacji zbioru danych nie został narzucony przez ustawodawcę.

Zmiany w teczkach osobowych w 2019 roku

Zmniejszył się katalog danych jakie może żądać pracodawca. Od maja 2019 pracownik nie ma obowiązku podawać imion rodziców. Natomiast zapis w ustawie dotyczący pracownika:  „miejsca zamieszkania (adres do korespondencji)” został zaktualizowany na „dane kontaktowe wskazane przez taką osobę”, tj. m.in. numer telefonu czy e-mail.  Inne dane pracownika, które co prawda kodeks umożliwia pobierać w procesie zatrudnienia,  dotyczące np. wykształcenia, kwalifikacji czy doświadczenia zawodowego, pracodawca może żądać jeżeli są faktycznie niezbędne do pracy na oferowanym stanowisku.

„Pracodawca w szczególności, gdy nie posiada działu kadrowo-płacowego i samodzielnie prowadzi sprawy związane z pracownikami, może mieć naprawdę wiele wątpliwości jak prawidłowo prowadzić po zmianach dokumentację pracowniczą by była zgodna z RODO” – stwierdza specjalista z Kancelarii radców prawnych w Łodzi.

Warto dodać, że od 2019 roku w aktach pracowniczych ustawodawca wprowadził także obowiązek wydzielenia grupy dokumentów, które będą gromadzone w części „D”. Dotyczą one kwestii związanych z ukaraniem pracownika, np. kary porządkowe.

Kancelaria radców prawnych Łódź – na problemy z interpretacją prawa pracy

Zmiany w przepisach powodują zamieszanie i dezorientację u obydwu stron stosunku pracy. Wielu z pracodawców może mieć trudność jak prawidłowo interpretować nowe przepisy i praktycznie zastosować je w swojej firmie. Jest to istotne, gdyż nawet teoretycznie niewielkie uchybienia narażają na konsekwencje prawne. W razie wątpliwości nie warto stawiać na swoją intuicję, gdyż bywa zawodna. Profesjonalne doradztwo jakie oferuje Kancelaria radców prawnych Łódź szybko rozwiąże każdy problem z dziedziny prawa pracy.  Porada u prawnika, to także pomoc i wyjście z trudnej sytuacji dla pracowników, gdy przedsiębiorca nie przestrzega prawa pracy.