Mediacja, mediator i pełnomocnik – podstawowe pojęcia prawne

adwokat łódź prawo karne

Osoby, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z prawem karnym stają przed lada wyzwaniem. Muszą zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawa, specyficznym słownictwem, a także przygotować na spore wydatki. Przesłuchania budzą ogromne emocje, ale wsparcie dobrego pełnomocnika zdecydowanie ułatwia sprawę.

Mediacja – co to takiego?

Mediacja to jeden ze sposobów rozwiązywania sporów, który cieszy się coraz większą popularnością. Decyzja o rozpoczęciu rozmów mających na celu uzyskanie porozumienia odbywa się w towarzystwie uprawnionych do tego osób. Na Sali musi znaleźć się mediator oraz wybrany adwokat łódź Prawo karne również zakłada możliwość skorzystania z mediacji na odległość (z wykorzystaniem środków komunikowania się) oczywiście w przypadku, kiedy strony mieszkają w sporych odległościach albo z innych przyczyn nie jest możliwe osobiste spotkanie.

Kodeks postępowania cywilnego, karnego oraz administracyjnego nie przedstawia nam definicji mediacji, dlatego można stwierdzić, że chodzi o spotkanie w celach negocjacji pomiędzy stronami pozostającymi w konflikcie. W praktyce oznacza to przede wszystkim rozmowę w celu uzyskania kompromisu, wypracowania rozwiązań, które będą satysfakcjonować obie strony. W przypadku dwójki rodziców, którzy się rozstają, właśnie w taki sposób można ustalić kontakty z dziećmi. Przed mediatorem (osoba bezstronna) można podjąć pewne decyzje i zobowiązania i są one prawomocne. Mediator bardzo często radzi, stara się naprowadzić uczestników negocjacji na właściwą drogę i uniknąć konfliktów czy nieporozumień.

Pełnomocnictwo – co to takiego?

Pełnomocnik to osoba fizyczna, który ma zdolność do czynności prawnych, czyli w praktyce przygotowuje pisma dla swojego klienta, reprezentuje go przed sądem i wyjaśnia ewentualne nieprawidłowości i sporne kwestie. Skorzystanie z pomocy adwokata to spory wydatek, ale bez jego wsparcia trudno wyobrazić sobie występowanie przed organem sprawiedliwości, chociażby ze względu na zawiłości i niezrozumiałość przepisów prawa, a następnie odniesienie ich do danej sytuacji/zdarzenia.

Pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie woli mocodawcy, które nie jest związane z powstaniem żadnych obowiązków. Mocodawca nie zobowiązuje pełnomocnika do wykonywania konkretnych czynności, ale daje mu ku temu prawo. Przed skorzystaniem z usługi prawnika warto podpisać umowę, w której znajdują się dokładne informacje o kosztach obsługi prawnej.