Czy nowoczesne górnictwo jest bezpieczne?

Przemysł górniczy traktuje od zawsze kwestię bezpieczeństwa bardzo poważnie. Członkowie instytucji odpowiedzialnych za ten temat tym bardziej w dzisiejszych czasach bezwzględnie dążą do celu, jakim jest zero ofiar śmiertelnych i publikują sugestie dotyczące tego, co można zrobić by tak było, W tych sugestiach często można znaleźć nazwę narzędzia, jakim jest przenośny detektor gazu.

Dlaczego obecność przenośnego detektora gazu ma znaczenie w nowoczesnym górnictwie?

Wydobycie węgla pod ziemią wiąże się z większym ryzykiem bezpieczeństwa niż węgiel wydobywany w kopalniach odkrywkowych, głównie z powodu problemów związanych z wentylacją kopalni i potencjalnymi wybuchami spowodowanymi przez wycieki gazów, które te odpowiednio wcześnie mogą być wykryte właśnie z ramienia takiego przenośnego detektora gazu. Trzeba jednak pamiętać, że właściwie wszystkie formy wydobycia węgla wiążą się z ryzykiem i jak widać, nie tylko z powodu ciężkich maszyn wykorzystywanych w wydobyciu węgla.

Przenośny detektor gazu – sposób na największe zagrożenie

Eksplozje górnicze stanowią największe zagrożenie dla bezpieczeństwa w górnictwie podziemnym od zawsze, ale całe szczęście w dzisiejszym górnictwie posiadamy narzędzia takie jak przenośny detektor gazu które potrafią odpowiednio wcześnie ostrzec górników przed zagrożeniem. Metan uwalniany z pokładu węgla i otaczających go warstw skalnych podczas procesu wydobycia może stwarzać wysokie ryzyko wybuchu już przy stężeniach w powietrzu 5-15%. To wielka ulga dla współczesnych górników i ich rodzin, iż opracowano techniki eliminacji i / lub rozcieńczania emisji metanu zarówno przed, jak i podczas wydobycia, co pomaga w nowoczesnym górnictwie znacznie ograniczyć wybuchy związane z metanem w podziemnych kopalniach. Nowoczesne kopalnie mają rygorystyczne procedury bezpieczeństwa, normy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia pracowników, które doprowadziły do znacznej poprawy poziomu bezpieczeństwa zarówno w górnictwie podziemnym, jak i odkrywkowym.